Cultivar er ifølge internasjonale regler en samling av dyrkede planteindivider som kan skilles ved morfologiske, fysiologiske, cytologiske, kjemiske eller andre sikre skillemerker. Kulturformer innenfor hagebruk, jordbruk og skogbruk som ved kjønnet eller ukjønnet reproduksjon beholder sine sikre skillemerker, får den internasjonale betegnelsen cultivar.