Cubanitt, bronsegult mineral med sammensetning CuFe2S3 og rombisk symmetri. Forekommer bl.a. på Cuba (derav navnet) og antas å være temmelig utbredt i de norske kobberførende kisforekomster.