Crossbred ull, fellesbetegnelse for ull fra sauer av krysningsraser. Det er en relativt grov ull.