Crimen bestialitatis, seksuell omgang med dyr. I eldre tid ble crimen bestialitatis straffet strengt. Norske Lov av 1687 bestemte således: «Omgængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand.» Straffebestemmelsen mot seksuell omgang med dyr, crimen bestialitatis, ble opphevet i 1972, men kan likevel fortsatt straffes etter dyrevelferdslovens § 37.