Cream of tartar er det engelske navnet på vinstein, som på norsk kalles kremortartari og blant annet brukes som hevemiddel.