Covellin, mineral som består av kobbersulfid, CuS. Covellin er indigoblått og meget bløtt (hardhet 1,5–2), krystalliserer heksagonalt. Forekommer oftest sekundært etter chalkopyritt og chalkositt, men kan også være dannet primært. Viktig kobbererts i Chile, Bolivia, New Zealand. I Norge er covellin påvist i en rekke forekomster, men i meget sparsomme mengder. Oppkalt etter den italienske mineralog N. Covelli (1790–1829).