Courtoise er faste høflighetsfraser som innleder eller avslutter en diplomatiske note.