Cour, domstol, hoff, hoffpersonale. Betegnelsen brukes i det franske rettsspråket vanligvis om høyere domstoler, i motsetning til tribunal, som brukes om lavere domstoler. Se Frankrike (forfatning, rettsvesen).