Coulterteller, instrument for å telle partikler oppfunnet av amerikaneren Walter Coulter i begynnelsen av 1950-årene. Det brukes til å telle celler, bakterier og virus. Partiklene er oppslemmet i en elektrolyt. Når partikkelen passerer gjennom en tynn kanal mellom to halvceller endres den elektriske motstanden.