Couche, befaling til en hund om å ligge platt ned. Erstattet med ligg! eller dekk!