Corroboree, en seks uker lang fest med danseritualer blant Australias urinnvånere; ble arrangert for å fremme jaktlykke og fred mellom ulike grupper. Begrepet er også noe feilaktig blitt brukt om alle former for rituelle samlinger blant urbefolkningsgruppene.