Corps de garde er betegnelse på en bygning for militært vaktmannskap, for eksempel i en festning.