Corporate raider, person som investerer penger i et selskap for å oppnå gevinst ved å presse ledelsen til sammenslutning (fusjon), oppsplitting, salg av deler av selskapet, større belåning el.l.