Corporale, i den katolske kirke et kvadratisk klede som hostien og kalken settes på. I den ortodokse kirke er dette kalt antiminsion.