Coracle, gammel båttype, bygd i Wales, England og Irland av vidjeverk trukket med skinn. I slike skrøpelige farkoster kom irske munker like til Færøyene og Island før de norske vikinger. Man vet at den i Wales var i bruk før romernes invasjon. Coracle blir nå bygd mest av vidjeverk trukket med seilduk, og brukes både på elver og innsjøer.