Copiapitt, (etter Copiapó, Chile), mineral, et sekundært sulfat funnet flere steder i Norge. Kjemisk sammensetning (Fe,Mg)Fe4(SO4)6(OH)2·20 H2O.