Cooperitt, mineral som består av platinasulfid, PtS, påvist fra gullforekomster i Finnmark. Oppkalt etter R. A. Cooper som først beskrev mineralet.