Consilium abeundi, råd at man skal gå bort (fjerne seg), et uttrykk brukt ved en students midlertidige bortvisning fra universitetet eller en hensynsfull henstilling til en embetsmann om å ta sin avskjed.