Connétable, (jfr. konstabel), hos merovingerne og karolingerne navnet på den mann som hadde oppsyn med kongens stall. Fra å være en slags tjenerstilling ble det etter hvert et høyt riksembete (jfr. stallare og marskalk). Fra 1200-tallet var connétable den første mann i riket nest kongen og hadde overkommandoen over de kongelige tropper. Verdigheten ble avskaffet av Richelieu i 1627. Napoleons bror Louis bar en tid tittelen connétable. Etter keisertiden har tittelen ikke vært brukt.