Confessus et convictus, person som har tilstått for en domstol og er blitt dømt.