Conditio sine qua non, betingelse, uten hvilken (noe) ikke (kan skje), ufravikelig betingelse, nødvendig vilkår.