Con, med, inngår i mange angivelser av musikalsk foredrag, for eksempel con anima, med sjel, con brio, med glød. Se foredragsbetegnelse.