Compluvium, rektangulær åpning i taket over atrium i romerske hus; gjennom den fikk huset lys og luft. Rett under compluvium lå regnvannsbassenget, impluvium.