Compagnonnages, faglige sammenslutninger av håndverkssvenner i Frankrike i middelalderen. Formålet var opprinnelig gjensidig understøttelse og bl.a. opprettelse av herberger for vandrende svenner, men i senere middelalder ble de et kampmiddel mot mestrenes laug. Stor betydning hadde compagnonnages under byggingen av de gotiske katedraler m.m. på begynnelsen av 1200-tallet. Senere ble de splittet og på 1800-tallet forsvant de siste rester. Compagnonnages var preget av rik symbolikk i seremoniene og ble omgitt med atskillig mystikk.