Commoner, betegner i Storbritannia alle som ikke er peers, og derfor heller ikke har sete i Overhuset. Commoner brukes også som betegnelse på et medlem av Underhuset.