Commissum, pålagt verv; rettsbrudd begått ved positiv handling, i motsetning til omissum, unnlatelse.