Commissorium, fullmakt til å utføre et bestemt oppdrag.