Bønn. Commemoratio pro vivis er en bønn i den romerske messe hvor det bes for de levende. Et stykke lenger ute i messen følger bønnen for de døde; Commemoratio pro defunctis.