Comforter, engelsk fellesbetegnelse på miniatyrhunder brukt på 1500–1700-tallet.