Combo, betegnelse på små jazzgrupper med 3–7 medlemmer; særlig brukt i 1940- og 1950-årene.