Colonial style, bygningsstil som kolonister har innført i et land. Betegnelsen brukes i spesiell betydning om den stil som utviklet seg i den nordamerikanske arkitektur og møbelkunst på 1600- og 1700-tallet. Englands arkitektur var inspirasjonskilden, på 1600-tallet særlig Inigo Jones' palladianske klassisisme, på 1700-tallet brødrene Adams lettere nyklassisisme. Det mest karakteristiske trekket ved colonial style er den rike bruk av søylestilling med gavl ved hovedinngangen i de brede to- og tre-etasjes herregårder av teglstein eller lysmalt tre. George Washingtons hjem Mount Vernon er typisk. I New England fikk stilen et borgerlig nøkternt preg, mens den i sørstatene utfoldet seg rikere og mer pompøst. Etter uavhengighetskrigen overtok en mer rendyrket nyklassisisme.