Collectanea, samlinger av utdrag av forfatteres skrifter.