Collar, vektstang, vektrør til brønnboring. Tunge seksjoner nederst i borestrengen gir det ønskede trykk på borekronen. Borestrengen for øvrig står under strekk og henger i heiseverket i boretårnet.