Colheita er en årgangsportvin som er lagret i minst sju år. Den er lettere enn vintage, og noe mindre holdbar. Colheita har fellestrekk med portvinstypen tawny.