Col, brukes i musikkuttrykk: coll'arco, med buen; col legno, med treet på fiolinbuen; coll'ottava, med oktaven, oktaven over eller under spilles med.