Coincidentia oppositorum, motsetningenes sammenfall. Se Nicolaus av Kues.