Navn på innfødte londonere, særlig nedsettende om folk fra lavere samfunnslag som i språk og manerer blir ansett for vulgære.