Cochinhøns, asiatisk hønserase opprinnelig fra Kina; store høns med skiftende farger og fjærkledde føtter, men som gir lite egg og kjøtt. Navn etter Cochin-Kina, nå en del av Vietnam. Ingen betydning i kommersiell produksjon.