Clou, spiker, nagle; høydepunkt, det som gjør mest virkning, vekker størst bifall, særlig i et teaterstykke, i en fest el.l.