Closed shop, (amer.-eng. 'lukket forretning eller verksted'), fagforeningsuttrykk for en arbeidsplass hvor bare fagorganiserte arbeidstakere har rett til å arbeide. Slike klausuler er vanskelig forenlige med arbeidstakernes rett til å velge mellom forskjellige fagorganisasjoner, og deres rett til å være uorganiserte. Høyesterett har derfor lagt til grunn at slike klausuler vil være ugyldige (Rt. 2001 s. 248). Se organisasjonsrett.