Close reading, finlesning, teknikk til studium av litteratur, tekster, særlig med hensyn til språklige betydningsnyanser.