Clearing-house, avregningskontor mellom banker, fondsmeglere, handelshus m.m. for oppgjør av gjensidige fordringer og tilgodehavender. Clearing-house oppstod i London omkring 1775 da medarbeidere i forskjellige firmaer kom sammen for å gjøre opp firmaenes mellomværender med kontant oppgjør bare for differansene. I 1864 trådte Bank of England inn som leder av Londons clearing-house. Clearing-house har spilt en betydelig rolle i det moderne bank- og forretningsliv. De store britiske forretningsbanker er kjent under fellesbetegnelsen clearing-houses eller clearingbanker.