Cladoselachida, utdødd bruskfiskorden i underklassen haier og skater. Primitive haier, levde fra devon til perm. Best kjent på sine tre- til flertakkete tenner.