Civetter, også kjent som sibetkatter er små rovdyrarter i familien snikekatter, mest brukt om slektene Civettictis, Viverra og Viverricula.