Ciudad, by, navn på større byer med egen jurisdiksjon, i motsetning til villas, mindre kjøpsteder uten egen jurisdiksjon, og aldeas, handelsplasser eller store landsbyer.