Citoyen, borger, opprinnelig person som hadde borgerrett i en by (cité); under den store franske revolusjon ble det i 1792 ved lov bestemt at citoyen og citoyenne (borgerinne) skulle brukes i tiltale og omtale for alle mennesker, istedenfor titler og tiltaleformer som varierte med folks sosiale status.