Cippus, en oftest firkantet søyle som ender i en spiss eller runding oventil, brukt av romerne som grensestein og gravstein.