Snoren som benyttes til å knytte sammen en alba, prestekjole, om livet.