Cinchonin, et alkaloid som finnes sammen med kinin og andre alkaloider i kinabark. Har en viss virkning som malariamiddel, men er svakere enn kinin og brukes nå lite. Cinchonin har formelen C19H22N2O og er nært beslektet med kinin.