Cinchonidin, et alkaloid som finnes i kinabark. Det er en stereoisomer (se stereokjemi) til cinchonin og har omtrent samme effekt som dette mot malaria.